This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Okay! Learn more

Certyfikaty

Od kwietnia 2004 roku firma nasza posiada certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością w zakładzie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

Celem wdrożenia systemu było zwiększenie zadowolenia klientów z naszych wyrobów i usług. System obejmuje całość zagadnień związanych z: projektowaniem, produkcją, sprzedażą, dostarczaniem oraz serwisem gwarancyjnym obrabiarek do metalu i przekładni śrubowych tocznych. W lutym 2007 rozszerzony został on o wymagania dla kontroli obrotu produktami podwójnego zastosowania (WSK), na który wydano osobny certyfikat.

W ramach monitorowania systemu prowadzone są: audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, analizy jakościowe oraz przeglądy zarządzania. Towarzystwo certyfikujące systematycznie prowadzi audity zewnętrzne dla potwierdzenia poprawności działania systemu

W lutym 2007 roku firmie naszej przyznany został certyfikat spełniania kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakładzie z odniesieniu do normy PN-N 19001:2006.

Celem wdrożenia systemu było zapewnienie przestrzegania zasad kontroli obrotu określonych Ustawą z dnia 29-listopada-2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2004r. Nr 229, poz.2315), oraz w odnośnych przepisach prawnych krajowych i międzynarodowych. W myśl tych przepisów, na niektóre transakcje wysoko-technologicznymi produktami oferowanymi przez FOP AVIA SA wymagane mogą być zezwolenia z Departamentu Kontroli Eksportu Ministerstwa Gospodarki (DKE).

Działania w systemie kontroli obrotu są częściowo powiązane z procesami Systemu Zarządzania Jakością (ISO). W ramach monitorowania systemu prowadzone są: audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, analizy ryzyka transakcji oraz przeglądy zarządzania. Co 6 miesięcy towarzystwo certyfikujące prowadzi audity zewnętrzne dla potwierdzenia poprawności działania systemu i spójności ze zmieniającymi się przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.