This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Okay! Learn more

Klasy dokładności

Na rysunku przedstawiono parametry określające dokładność skoku przekładni (wymiary i odchyłki w mm).

  • Lu – Przesuw użyteczny równy długości gwintu zmniejszonej o długość odcinków le nie podlegających odbiorowi.
  • C – Żądane odchylenie średniej linii skoku od linii skoku nominalnego na długości Lu.
  • Ep – Dopuszczalne odchylenie średniej linii skoku od wartości żądanej.
  • Vup – Dopuszczalna szerokość pasma krzywej odchyłek skoku.
  • V300p – Szerokość pasma na długości 300mm.
  • V2Π – Szerokość pasma w obrębie jednego skoku.

Międzynarodowy Standard Klas Dokładności Przekładni [µm].

Klasy dokładności 0 1 2 3 4 5 6 7 10
e300 (V300p.) ISO,DIN 6 12 23 52 210
BSI 6 12 16 23 52 210
JIS 3.5 5 8 18 50 210
V2Πp 4 6 8

Zestawienie dopuszczalnych wartości Vup i Ep w zależności od długości użytecznej Lu oraz klas dokładności.

Lu[mm] Ep[µm] Vup[µm]
powyżej do 1 3 5 1 3 5
315 6 12 23 6 12 23
315 400 7 13 25 6 12 25
400 500 8 15 27 7 13 26
500 630 9 16 30 7 14 29
630 800 10 18 35 8 16 31
800 1000 11 21 40 9 17 35
1000 1250 13 24 46 10 19 39
1250 1600 15 29 54 11 22 44
1600 2000 18 35 65 13 25 51
2000 2500 22 41 77 15 29 59
2500 3150 26 50 93 17 34 69
3150 4000 30 60 115 21 41 82