This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Okay! Learn more

Zasady działania

Przekładnie śrubowe toczne rozwinęły się z konwencjonalnych przekładni śrubowych przez wprowadzenie między śrubę i nakrętkę elementów tocznych (kulek łożyskowych).

Przekładnie śrubowe toczne wykazują szereg zalet ,dzięki którym znalazły szerokie zastosowanie w mechanizmach wymagających:

  • wysokiej sprawności,
  • bezluzowej pracy,
  • wysokiej sztywności osiowej,
  • dużej trwałości.

W wyniku toczenia kulek w zahartowanych rowkach śruby i nakrętki zużycie przekładni jest bardzo małe, co eliminuje konieczność kompensacji luzu i zapewnia utrzymanie dokładności skoku w całym okresie eksploatacji. Zastosowanie nakrętek z napięciem wstępnym umożliwia uzyskanie pracy bezluzowej oraz znaczne podwyższenie sztywności.

W przekładniach FOP AVIA S.A. standardowo stosowany jest tzw. wewnętrzny obieg kulek, w którym kulka po przetoczeniu przez jeden zwój gwintu nakrętki jest zawracana na początek obiegu przez kanał w specjalnej wkładce osadzonej w nakrętce.

W przekładniach FOP AVIA S.A. stosuje się dwułukowy zarys gwintu. Zarys ten pozwala na uzyskanie wysokiej sztywności przy jednoczesnej eliminacji luzu osiowego przekładni. Wymagana sztywność przekładni osiągana jest w dwojaki sposób:

  1. Przez zastosowanie dwóch „skontrowanych nakrętek”
  2. Przez kompensację luzu w wyniku selekcji średnic kulek (zarys czteropunktowy).