Kariera

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

z siedzibą w Warszawie poszukuje pracowników na stanowisko:

 

 

Specjalista ds. sprzedaży / (Inżynier sprzedaży)

Numer referencyjny: HS/0789/2020

Opis stanowiska:

Do zadań kluczowych Specjalisty/ki ds. sprzedaży należy zaliczyć:

 • Prowadzenie sprzedaży obrabiarek produkowanych i oferowanych przez FOP AVIA S.A.
 • Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów i utrzymywanie relacji długoterminowych.
 • Samodzielna organizacja spotkań handlowych, badanie potrzeb Klientów.
 • Prowadzenie dokumentacji transakcji handlowych.
 • Przygotowywanie ofert handlowych – wsparcie działań sprzedażowych i marketingowych.
 • Prowadzenie bazy danych Klientów w wyznaczonym zakresie.
 • Reprezentowanie firmy na targach i wystawach branżowych.

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe w pracy w dziale handlowym w sektorze przemysłowym.
 • Praktyczna znajomość zagadnień obróbki skrawaniem i technologii obróbki
 • Wykształcenie techniczne – mechaniczne (mile widziane wykształcenie wyższe techniczne).
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Doświadczenie w branży obrabiarkowej będzie dodatkowych atutem.
 • Znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.
 • Miejsce zamieszkania/ obszar sprzedaży województwo: wielkopolskie i lubuskie.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjną premię od wyników sprzedaży.
 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej.
 • Możliwość rozwoju osobistego i zdobywania wiedzy w firmie produkcyjnej.
 • Narzędzia pracy: samochód służbowy, komputer, telefon.

 

CV oraz list motywacyjny prosimy wysłać na adres e-mail e.slupecka@avia.com.pl . Uprzejmie prosimy o zawarcie następującej zgody w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez FOP AVIA S.A. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego”

Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. z siedzibą w Warszawie (03-768) przy ul. Siedleckiej 47, NIP: 113-18-80-976, REGON: 012846667, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje Panią/Pana, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@avia.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana.
 4. Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe będą:
 • pracownicy biorący udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
 • pracownicy działu kadr Administratora;
 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 • serwisy internetowe za pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę.
 1. Ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

 

 

 

Nie znalazłeś odpowiedniego stanowiska? 

Jeżeli jednak chcesz wysłać do nas swoje CV na inne stanowisko niż aktualnie otwarte rekrutacje serdecznie zapraszamy, weźmiemy je pod uwagę przy następnej rekrutacji. Prosimy o wysłanie maila na adres e.slupecka@avia.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę FOP AVIA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Siedlecka 47, 03-768 KRS 209124 jako administratora, w celu użycia ich w aktualnie prowadzonym przez administratora procesie rekrutacyjnym. Odbiorcami danych mogą być portale do rekrutacji, dostawcy usług IT. Dane osobowe będą przetwarzane aż do odwołania niniejszej zgody albo przez okres trwania aktualnej rekrutacji. Mam prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mam także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”